Foreningen ble etablert 8.juni 2007 under navnet Norges Alpakkaavlslag. I forbindelse med et introduksjonskurs på Bromma om alpakka, satte en gjeng seg ned og bestemte seg for å danne en forening. Valgt som første formann ble Olav Reidar Haugen.

På Årsmøtet 29.oktober 2011 ble det vedtatt å endre navn til Den Norske Alpakkaforening, en organisasjon for personer med interesse for alpakka.

Den Norske Alpakkaforeningens mål er å jobbe aktivt for å øke interessen og kunnskapen om alpakkaen og dens unike kvaliteter, både hva det gjelder dyrearten og alpakkafiber. I tillegg skal Den Norske Alpakkaforening skape en møteplass for de interesserte innenfor en inkluderende, faglig og sosial ramme.

Foreningen har som både kortsiktig og langsiktig mål å fremme vekst i alpakkaindustrien i Norge. Man ønsker å hjelpe i gang utvikling og etablering av alpakkaproduksjon, med fokus på stell og avlsarbeid basert på alpakkaens natur, flokktilhørighet og trivsel – og videre sikte mot høy kvalitet hva det gjelder foredling av alpakkafiber.

Et annet av foreningens formål er å knytte kontakt med myndighetene. Dette kan oppnås ved å arrangere relevante kurs, foredrag, seminarer, samlinger o.l. innen relaterte emner, inkludert direkte kontakt med landbruksorganisasjonene, Mattilsynet og Landbruksdepartementet.

Logg inn/ut medlemmer

Tilgang til medlemssidene er for betalende medlemmer og forutsetter pålogging med brukernavn og passord.

Godkjenning av registrering forutsetter innbetalt medlemskontingent. Registrering av bruker fungerer ikke med smarttelefon, bruk PC/Mac for korrekt registreringsskjema.

NAR - Norsk Alpakkaregister