Veterinærinstituttet har publisert en nyhet som gleder foreningen. Etter å ha latt dyrene stå i ro i isolatet en lengre periode, før oppfølgingsprøvene ble tatt, kunne altså mistanken avkreftes.

Foreningen er meget positive til at de har valgt denne fremgangsmåten i dette tilfellet. Dyrene var testet en rekke ganger før og etter ankomst til Norge hvilket VI har ansett som en mulig årsak til feilkilde ved prøvetaking.

 

Klikk her for å gå til artikkelen.

Logg inn/ut medlemmer

Tilgang til medlemssidene er for betalende medlemmer og forutsetter pålogging med brukernavn og passord.

Godkjenning av registrering forutsetter innbetalt medlemskontingent. Registrering av bruker fungerer ikke med smarttelefon, bruk PC/Mac for korrekt registreringsskjema.

NAR - Norsk Alpakkaregister