På bakgrunnen av den uavklarte situasjonen vedrørende sterk mistanke om Paratuberkulose på en alpakka i Norge, har et enstemmig styre i dag vedtatt å avlyse årets alpakkautstilling. 

Det vil på utstillingstidspunktet forsatt være uavklart vedrørende svar på prøver tatt hos både primærbesetning og hos kontaktbesetninger om det dreier seg om bare ett eller evt flere dyr som er smittet. Ringvirkningene kan i tilfelle være enorme. Vi finner det derfor uansvarlig i en slik situasjon å gjennomføre utstillingen.

Vi har vært i muntlig dialog med Mattilsynet, som også uttrykte sterk skepsis til en utstilling i år.  

Paratuberkulose er en potensielt svært farlig sykdom med enorme konsekvenser for de berørte.  Vi anmoder alle på det sterkeste å lese vedleggene under "Publikasjoner" på Mattilsynet sin side for å sette seg inn i hvor alvorlig dette er.

Som en erstatning ser vi på muligheten for å avholde en fiberutstilling i august. Dersom dette lar seg gjennomføre vil man kunne få bedømt fiberen fra både 2014 og 2015. Vi vil komme tilbake med mer informasjon vedrørende dette.

 

Med vennlig hilsen

Den Norske Alpakkaforening

v/ Styret

Logg inn/ut medlemmer

Tilgang til medlemssidene er for betalende medlemmer og forutsetter pålogging med brukernavn og passord.

Godkjenning av registrering forutsetter innbetalt medlemskontingent. Registrering av bruker fungerer ikke med smarttelefon, bruk PC/Mac for korrekt registreringsskjema.

NAR - Norsk Alpakkaregister