Det har den siste tiden skjedd mye på "alpakkafronten" i Norge vedrørende sykdommer hos alpakka.

Vi føler sterkt med alle berørte dyreeiere i disse sakene og vil på det sterkeste påpeke at dette er sykdommer som den enkelte dyreeier ikke nødvendigvis kan lastes for. Alpakkanæringen er et lite miljø og det er nå viktig å støtte opp om hverandre.

For publikasjoner om Psoroptes Ovis se: Mattilsynet-Psoroptis Ovis og Veterinærinstituttet-Psoroptes Ovis

For publikasjoner om Paratuberkulose se: Mattilsynet-Paratuberkulose og Veterinærinstituttet-Paratuberkulose

Dersom det skulle være spørsmål rundt dette kan styret i Den Norske Alpakkaforening v/ Line Werner tlf.: 901 77 632, Kåre Glesne tlf.: 906 41 773 eller Bjørn Brændshøi tlf.: 413 00 878 kontaktes. De vil så langt mulig besvare alle spørsmål evt være behjelpelig med kontakt mod de rette myndigheter.  

 

Logg inn/ut medlemmer

Tilgang til medlemssidene er for betalende medlemmer og forutsetter pålogging med brukernavn og passord.

Godkjenning av registrering forutsetter innbetalt medlemskontingent. Registrering av bruker fungerer ikke med smarttelefon, bruk PC/Mac for korrekt registreringsskjema.

NAR - Norsk Alpakkaregister