Innkalling til Årsmøte 1. november 2014

  • Sted: OrbitArena, avdeling Jessheim. adressen er Trondheimsvegen 116, 2050 Jessheim
  • Tid:    1. november - kl. 11.00 – ca. kl. 13.00

Se kart her:

http://orbitarena.no/kart/orbitarena-trondheimsvegen-116-article285-234.html

Saker til Årsmøtet må være styret i hende senest fredag 17.oktober 2014.

Det blir lunsjservering etter årsmøtet for de som ønsker det. Vi trenger derfor å vite om du ønsker lunsj eller ikke. Send epost til .

Saksliste ligger på medlemssiden under "Nedlastning".

Logg inn/ut medlemmer

Tilgang til medlemssidene er for betalende medlemmer og forutsetter pålogging med brukernavn og passord.

Godkjenning av registrering forutsetter innbetalt medlemskontingent. Registrering av bruker fungerer ikke med smarttelefon, bruk PC/Mac for korrekt registreringsskjema.

NAR - Norsk Alpakkaregister