Mattilsynet publiserte i går 22. mai følgende artikkel: «Mistanke om storfetuberkulose hos alpakka». Den Norske Alpakkaforening har vært i kontakt med Mattilsynet, som kan fortelle at det må understrekes at det er snakk om mistanke og at ytterlige tester skal taes før endelig resultat foreligger.
Det er en kjent sak at testmetodene er noe usikre og kan gi såkalt «falsk positiv». Vi ønsker med dette å oppfordre alle til å lese hele artikkelen til Mattilsynet, ikke kun overskriften, dette for å unngå unødig ryktespreding og spekulasjoner rundt de faktiske forhold.

Fakta om: Tuberkulose hos kamelider (Mycobacterium bovis) fra Veterinærinstituttet: «Infeksjon med eller eksponering for andre, beslektede mykobakterier kan gi falske positive resultater ved testing for storfetuberkulose. Bruk av antigener som er spesifikke for M.bovis vil øke spesifisiteten. Fra slaktedyr eller dyr som avlives på grunn av klinisk mistanke, foretas patologiske og bakteriologiske undersøkelser av mistenkelige organer og lymfeknuter.»

Logg inn/ut medlemmer

Tilgang til medlemssidene er for betalende medlemmer og forutsetter pålogging med brukernavn og passord.

Godkjenning av registrering forutsetter innbetalt medlemskontingent. Registrering av bruker fungerer ikke med smarttelefon, bruk PC/Mac for korrekt registreringsskjema.

NAR - Norsk Alpakkaregister